گالن آدین
گالن آدین code : 2101066 capacity : 3750 ml weight : 175 gr height : 300 mm neck : 38 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
 گالن 20 لیتری دکمه دار
گالن 20 لیتری دکمه دار code : 2107075 capacity : 20 lit weight : 800 , 900 , 1000 gr height : 380 mm neck : 50 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
بطری 900cc سفیدکننده
بطری 900cc سفیدکننده code : 2101009 capacity : 900 ml weight : 45 gr height : 260 mm neck : 28 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
 بطری سرکج
بطری سرکج code : 2101038 capacity : 750 ml weight : 55 gr height : 195 mm neck : 27 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
 گالن طرح اشک
گالن طرح اشک code : 2301018 capacity : 2000 ml weight : 73 gr height : 273 mm neck : 45 mm material : pet
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
بطری 900cc سفیدکننده
بطری 900cc سفیدکننده code : 2101009 capacity : 900 ml weight : 45 gr height : 260 mm neck : 28 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 0
 • تعداد رای : 0
بطری 900cc سفیدکننده
بطری 900cc سفیدکننده code : 2101009 capacity : 900 ml weight : 45 gr height : 260 mm neck : 28 mm material : p.e
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 1
 • تعداد رای : 0
بطری کتابی
بطری کتابی بطری کتابی
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 16
 • تعداد رای : 0
گالن آرس
گالن آرس گالن آرس
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 5
 • تعداد رای : 0
گالن 3500cc تینری
گالن 3500cc تینری گالن 3500cc تینری
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 5
 • تعداد رای : 0
 بطری فیری
بطری فیری بطری فیری
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 9
 • تعداد رای : 0
بطری 900cc تینری پت
بطری 900cc تینری پت بطری 900cc تینری پت
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 12
 • تعداد رای : 0