بطری 750cc پن

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :878

بطری 750cc پن

code : 2101033 capacity : 750 ml weight : 45 gr height : 260 mm neck : 32 mm material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا