گالن 2000cc دسته دار پت

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :808

گالن 2000cc دسته دار پت

code : 2301014
capacity : 750 ml
weight : 33 gr
height : 260 mm
neck : 28 mm
material : pet

فروشنده :
برگشت به بالا