گالن 3000cc دسته هلالی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :1032

گالن 3000cc دسته هلالی

code : 2107083 capacity : 3000 ml weight : 140 gr height : 260 mm neck : 38 mm material : p.e
neck : 38mm

فروشنده :
برگشت به بالا