بطری 900cc سفیدکننده

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :706

بطری 900cc سفیدکننده

code : 2101009
capacity : 900 ml
weight : 45 gr
height : 260 mm
neck : 28 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا