بطری طرح اشک

  • تعداد رای : 1
  • میزان بازدید :835

بطری طرح اشک

code : 2301032
capacity : 500 , 300 ml
weight : 31 gr
height : 175 mm
neck : 28 mm
material : pet

فروشنده :
برگشت به بالا