بطری گلی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :729

بطری گلی

code : 2301031
capacity : 1000 ml
weight : 45 gr
height : 268 mm
neck : 28 mm
material : pet

فروشنده :
برگشت به بالا