گالن پن

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :748

گالن پن

code : 2107134
capacity : 3750 ml
weight : 175 gr
height : 300 mm
neck 1 : 38 mm
neck 2 : 45 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا