گالن 4000cc خمره ای

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :737

گالن 4000cc خمره ای

code : 2101037
capacity : 4000 ml
weight : 125 gr
height : 330 mm
neck : 32 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا