بطری لوله بازکن

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :807

بطری لوله بازکن

code : 2101012
capacity : 1000 ml
weight : 90 gr
height : 328 mm
neck : 28 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا