گالن دسته مثلثی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :762

گالن دسته مثلثی

code : 2101022
capacity : 4000 ml
weight : 200 gr
height : 280 mm
neck : 38 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا