گالن دو خطی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :741

گالن دو خطی

code : 2101023
capacity : 4000 ml
weight : 220 gr
height : 280 mm
neck : 38 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا