بطری لاوه

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :721

بطری لاوه

code : 2107133
capacity : 1000 ml
weight : 75 gr
height : 265 mm
neck : 60 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا