گالن آدین

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :702

گالن آدین

code : 2101066
capacity : 3750 ml
weight : 175 gr
height : 300 mm
neck : 38 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا