گالن 20 لیتری دکمه دار

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :783

گالن 20 لیتری دکمه دار

code : 2107075
capacity : 20 lit
weight : 800 , 900 , 1000 gr
height : 380 mm
neck : 50 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا