بطری سرکج

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :768

بطری سرکج

code : 2101038
capacity : 750 ml
weight : 55 gr
height : 195 mm
neck : 27 mm
material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا