گالن طرح اشک

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :770

گالن طرح اشک

code : 2301018
capacity : 2000 ml
weight : 73 gr
height : 273 mm
neck : 45 mm
material : pet

فروشنده :
برگشت به بالا