گالن 3600cc خمره ای

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :737

گالن 3600cc خمره ای

 code : 2101020 capacity : 3600 ml weight : 125 gr height : 280 mm neck : 32 mm material : p.e

فروشنده :
برگشت به بالا