گالن 3300cc دسته هلالی

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :736

گالن 3300cc دسته هلالی

Code : 2101040
Capacity : 3300 ml
Weight : 165 gr
Height : 255 mm
Neck : 40 mm
Material : P.E

فروشنده :
برگشت به بالا